DZIŚ OTWARTE 9:00 - 21:00
DZIŚ OTWARTE 9:00 – 21:00

Kontakt

Centrum Handlowe

Sarni Stok
ul. Sarni Stok 2,
43-300 Bielsko Biała

Tel.: +48 33 828 30 41

Fax: +48 33 828 30 42

Zarządca

Multi Poland Sp. z o.o.

ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Właściciel

Union Investment Institutional
Property GMBH

Valentinskamp 70
20355 Hamburg, Niemcy

Wynajem

powierzchni handlowych
wynajem długoterminowy, lokale:

Katarzyna Skrzypkowska
Leasing Manager
Multi Poland Sp. z o.o.
Skylight Building, Złota 59, 00-120 Warszawa

Justyna Bergmann-Reczek
Senior Leasing Manager
Multi Poland Sp. z o.o.
Skylight Building, Złota 59, 00-120 Warszawa

wynajem krótkoterminowy, w tym stoiska handlowe, promocyjne i reklama na terenie Centrum

Joanna Kruczek
Leasing Manager
Multi Poland Sp. z o.o.
ul. Sarni Stok 2, 43-300 Bielsko Biała

Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z nami mailowo (podając m.in. swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy złożoną prośbę dotycząca Sarni Stok.

Administratorem danych osobowych jest Union Investment Institutional Property GmbH, spółki prawa niemieckiego z siedzibą w Hamburgu, Niemcy (adres: Valentinskamp 70, 20355 Hamburg) („Spółka”), która będzie przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotowi zarządzającemu Sarni Stok oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach do czasu cofnięcia zgody, na podstawie której dane są przetwarzane. Po cofnięciu zgody dane zawarte w zgodzie będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatniego użycia danych w powyższych celach.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sarnistok@multi.eu, listownie na adres: Administracja Sarni Stok ul. Sarni Stok 2, 43-300 Bielsko-Biała

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Godziny otwarcia

Centrum Sarni Stok:

pon-sob: 9.00 - 21.00
nd handlowa: 10.00 - 20.00

Carrefour:

pon-sob: 6.00 - 22.00


11 grudnia - 21 grudnia
w godz. 06:00 - 22:00 ( w tym niedziela 17 grudnia czynne od 6-22)22 grudnia - 23 grudnia
czynne w godz. 06:00 - 23:00Wigilia - 24 grudnia
zamknięte27 grudnia - 29 grudnia
czynne w godz. 06:00 - 22:0030 grudnia
czynne w godz. 06:00 - 23:00


Sylwester - 31 grudnia
zamknięte

Jula:

pon-sob: 8.00 - 21.00